Mimořádné shromážděním delegátů

  • hajny
  • hajny

Na základě účinnosti zákona č. 89/2012 Sb – občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb. – zákona o obchodních korporací jsme jako družstvo-obchodní korporace povinno uzpůsobit nebo zcela změnit stanovy družstva. Na základě těchto zákonů musí mít členové představenstva a kontrolní komise podepsané smlouvy o výkonu funkce a schválené nejvyšším orgánem družstva, tj. shromážděním delegátů.

V příloze najdete přepracované stanovy družstva.

Žádáme Vás o seznámení se se stanovami a smlouvou, které budou na shromáždění delegátů schvalovány. Shromáždění delegátů bude přítomna notářka, která musí osvědčit schválení stanov družstva. Z tohoto důvodu by bylo dobré případné dotazy a připomínky směrovat před konáním shromáždění delegátů na družstvo, aby bylo jednání co nejrychlejší a byly stanovy schváleny.

Pokud nebude přítomna nadpoloviční většina pozvaných delegátů a stanovy nebudou schváleny, bude družstvo nuceno svolat náhradní shromáždění delegátů a to v termínu do 3 týdnů od svolaného shromáždění, tj. ještě do konce roku 2013.

Předem děkujeme za přítomnost na shromáždění a vyřešení této námi nezaviněné situace.

hajny

 

 

 

 

Nové stanovy na webu

 

You may also like...