Mimořádné shromáždění delegátů 10.12.2013

sbd_info

Shomáždění se uskuteční dne 10.12.2013 od 16:30 hodin v jidelně RPR, náměstí Míru 7 .


PROGRAM:

  1. zahájeni, jmenování zapisovatele, schválení progamu
  2. volba mandátové komise, návrhové komise a volba ověřovatelů zápisu
  3. zpráva ke schválení stanov a smlouvy o výkonu funkce
  4. schválení stanov
  5. schválení smlouvy o výkonu funkce
  6. závěr

hajny

You may also like...