POZVÁNKA

Shromáždění delegátů

24.9.2020
16:30 hodín
zasedací místnost kanceláře SBD Mělník Nová 223

PROGRAM:
  1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele
  2. Volba mandátové, návrhové komise a volba ověřovatelů zápisu
  3. Zpráva o činnosti představenstva
  4. Zpráva o výsledku hospodaření družstva za rok 2019
  5. Zpráva kontrolní komise
  6. Schválení rozpočtu na rok 2020
  7. Diskuse
  8. Usnesení a závěr

You may also like...