P O Z V Á N K A

na Shromáždění delegátů, které se uskuteční dne 31.5.2018 od 16,30 hodin v zasedací místnosti kanceláře SBD Mělník, Nová 223, Mělník

Program:

 1. Zahájení, jmenování zapisovatele, schválení programu
 2. Volba mandátové, návrhové komise a volba ověřovatelů zápisu
 3. Zpráva o činnosti představenstva
 4. Zpráva o výsledku hospodaření družstva za rok 2017
 5. Zpráva kontrolní komise
 6. Schválení rozpočtu na rok 2018
 7. Potvrzení  rozhodnutí SD ze dne 6.12.1994 o převádění družstevních bytů
  do osobního vlastnictví kdykoliv po požádání
 8. Diskuse
 9. Usnesení a závěr

Žádáme Vás, aby jste svým včasným příchodem přispěli k přesnému zahájení schůze.

Účast všech pozvaných delegátů, nebo jejich zástupců  NUTNÁ !

V Mělníce dne 2.5.2018

Za představenstvo SBD Mělník
Ing. Vratislav  Hajný
předseda představenstva

You may also like...