Dědictví

Dědictví: doložit usnesení o dědickém řízení s nabytím právní moci, poté vyplnit přihlášku za člena družstva Převod čl. práv: dohoda o převodu s ověřenými podpisy, přihláška za člena družstva, nesmí být žádné dluhy, poplatek...