FAQ

  Převod členských práv a povinností (47,4 KiB, 891 hits)

  Podnájem bytu (54,9 KiB, 2 846 hits)

  Přihláška za člena družstva (58,7 KiB, 790 hits)

Základní předpisy o bydlení v ČR (ze Sbírky zákonů – Sb.)

94/1963 Sb., zákon o rodině – § 105 – společný nájem bytu manželi

40/1964 Sb., občanský zákoník (Obč.Z) HLAVA SEDMÁ, §§ 663 až 723

116/1990 Sb., zákon o nájmu a pronájmu nebytových prostor

526/1990 Sb., zákon o cenách – § 2 a další

172/1991 Sb., zákon o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí

513/1991 Sb., obchodní zákoník (Obch.Z) – HLAVA 2, DRUŽSTVO

42/1992 Sb., zákon o úpravě vlastnických vztahů v družstvech – převod SBD do Obch. Z.

102/1992 Sb., zákon o úpravě v souvislosti s novelou Obč. Z – bytové náhrady a povinnosti obcí

265/1992 Sb., zákon o zápisech do katastru nemovitostí

344/1992 Sb., zákon o katastru nemovitostí ČR

72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů

258/1995 Sb., nařízení vlády ČR (Nv.) – definice drobných oprav bytu

85/1997 Sb., vyhláška MF o nájemném z bytů, pořízených v družstevní bytové výstavbě (vztahuje se jen na byty, postavené s finanční pomocí státu)

133/2000 Sb., zákon o evidenci obyvatel

406/2000 Sb., zákon o hospodaření energií

152/2001 Sb., vyhláška MPO, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku TUV

213/2001 Sb., vyhláška MPO, kterou se stanoví zásady energetického auditu, změna

vyhláškou č. 425/2004 Sb.

372/2001 Sb., vyhláška MMR, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů a teplo a teplou vodu, navazuje na ni metodický pokyn MMR č. 28203/2002

428/2001 Sb., vyhláška MZe k vodohospodářskému zákonu – směrná čísla spotřeby vody

371/2004 Sb., Nv., kterým se vydávají vzorové stanovy SVJ, doplněné Nv. č. 151/2006 Sb.

107/2006 Sb., zákon o jednostranném zvyšování nájemného a změně občanského zákoníku

 

Výstavba a opravy bytů

Zákon č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze SFRB, + novela č. 465/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů, + metodika pro uplatnění zákona o výstavbě družstevních bytů, SFRB, 2006

Nařízení vlády č. 244/1995 Sb., 148/1997, 149/1997, 481/2000, 299/2001, 396/2001, 97/2002, 249/2002, 146/2003, 12/2004, 63/2006, 325/2006, kterými se stanoví podmínky státní finanční podpory bytové výstavby a oprav panelových domů

Nařízení vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť

 

Vývoj zákonů o vlastnictví bytů

52/1966 Sb., zákon o osobním vlastnictví bytů

30/1978 Sb., novela zákona o osobním vlastnictví bytů

47/1978 Sb., zákon o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci

2/1982 Sb., novela vyhlášky o prodeji bytů z národního majetku občanům

160/1983 Sb., novela vyhlášky o prodeji bytů z národního majetku občanům

283/1990 Sb., zákon o postupu NV při prodeji bytů do osobního vlastnictví

72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů

280/1996 Sb., ve věci návrhu na zrušení ust. § 22 odst. 4 zákona č. 72/1994 Sb.

97/1999 Sb., novela zákona o vlastnictví bytů

103/2000 Sb., novela zákona o vlastnictví bytů a některých dalších zákonů

2/2001 Sb., úplné znění zákona o vlastnictví bytů

229/2001 Sb., novela zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích

451/2001 Sb., novela zákona o vlastnictví bytů

65/2002 Sb., úplné znění zákona o vlastnictví bytů

320/2002 Sb., o změně zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

171/2005 Sb., novela zákona o vlastnictví bytů

Texty všech platných právních norem jsou uvedeny na portále veřejné správy na internetové adrese http://portal.gov.cz