Činnost družstva je založena na (družstevním) vlastnictví, správě a provozu domů, bytů a nebytových prostor, budov s nebytovými prostory (které jsou ve vlastnictví jiných osob než členů družstva) a na ostatním majetku družstva.

provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva, členů družstva, tak i pro vlastníky
organizování přípravy a provádění výstavby bytů, rodinných domů a nebytových prostor
vykonávání správy nemovitostí cizích subjektů,vedení účetnictví
přidělování družstevních bytů a nebytových prostor do nájmu svým členům
činnost za účelem podnikání, především pronajímání nebytových prostor osobám, které nejsou členy družstva
vykonávání i jiné činnosti schválené představenstvem družstva, pokud tím nenaruší plnění shora uvedených činností.

Pozvánka

na Shromáždění delagátů, které uskuteční dne 26.5.2022 od 16:30 hodin v zasedací místnosti kanceláře SBD Mělník, Nová 223.

Program:

  1. Zahájení, jmenování zapisovatele, schválení programu
  2. Volba mandátové, návrhové, volební komise a volba ověřovatelů zápisu
  3. Změna družstva a schválení stanov
  4. Volba do představenstva a kontrolní komise
  5. Zpráva o činnosti představenstva
  6. Zpráva kontrolní komise
  7. Zpráva o výsledku hospodaření družstva za rok 2021
  8. Schválení rozpočtu na rok 2022
  9. Diskuse
  10. Usnesení a závěr

Žádáme Vás, aby jste svým včasným příchodem přispěli k přesnému zahájení schůze.

Účast všech pozvaných delegátů, nebo jejich zástupců NUTNÁ

V Mělníce dne 1.5.2022

Příloha:

 

 

Pokladní hodiny:  Úřední hodiny: 
Pondělí:8:00 - 11:00 Pondělí:8:00 - 11:00
Středa:8:00 - 11:00 Středa:8:00 - 11:00

Ceny energií   
Studená Voda92,92 Kč/m3 Ústřední Topení597,91 Kč/GJ
Teplá Užitková Voda532,01 Kč/GJ El.Energie6,21 Kč/kWh

Pohotovost – služby, úsř. topení, teplá voda.... 
Voda, topeni, odpady, elektro a zámečnické práce 607 885 467
Teplo,úsř. topení, teplá voda 315 622 835, 606 560 533
Výtahy Schindler CZ 844 844 808, vyproštění: 737 873 672
Poruchy a únik plynu 1239
Středočeské vodárny 840 121 121
ČEZ zákaznická linka 840 840 840
ČEZ poruchy 840 850 860