Činnost družstva je založena na (družstevním) vlastnictví, správě a provozu domů, bytů a nebytových prostor, budov s nebytovými prostory (které jsou ve vlastnictví jiných osob než členů družstva) a na ostatním majetku družstva.


Zajišťování správy, údržby, oprav,  modernizaci a rekonstrukci bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví DB a SVJ


Vykonávání správy nemovitostí cizích subjektů,vedení účetnictví.
Přidělování družstevních bytů a nebytových prostor do nájmu  členům


Činnost za účelem podnikání, pronajímání nebytových prostor.. Vykonávání i jiné činnosti schválené představenstvem družstva


POZVÁNKA

Shromáždění delegátů

24.9.2020
16:30 hodín
zasedací místnost kanceláře SBD Mělník Nová 223

PROGRAM:
  1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele
  2. Volba mandátové, návrhové komise a volba ověřovatelů zápisu
  3. Zpráva o činnosti představenstva
  4. Zpráva o výsledku hospodaření družstva za rok 2019
  5. Zpráva kontrolní komise
  6. Schválení rozpočtu na rok 2020
  7. Diskuse
  8. Usnesení a závěr

Úřední dny

Pokladní hodiny

Úřední hodiny

PONDĚLÍ


8:00 – 17:00

 

STŘEDA


8:00 – 15:00

PONDĚLÍ


8:00 – 17:00

STŘEDA


8:00 – 15:00

Kontakty na pohotovostni služby

SLUŽBY, ÚSŘ. TOPENÍ, TEPLÁ VODA….
cez teplo
Teplo,úsř. topení, teplá voda

315 622 835
606 560 533


 

instalater
Vodoinstalace, topení, kanalizace, zámečnické a drobné stavební práce

Pohotovost: 607 885 467


 

vodovody
Zákaznická linka
840 121 121

 

cez distribuce
Elektrická energie

Zákaznická linka: 840 840 840
poruchy: 840 850 860


 

vytahy
Výtahy SchindlerCZ

Dispečink: 844 844 808 NonStop
Vyproštění: 737 873 672


 

plyn
Poruchy a únik plynu

1239


 

Energie

Ceny energií na rok 2020

Studená Voda


92,92 Kč/m3

Teplá Užit. Voda


532,01 Kč/GJ

Ústřední Topení


597,91 Kč/GJ

Elektrická energie


6,21 Kč/kWh

Kontakt

Stavební bytové družstvo
Nová 223
276 01 Mělník
IČO: 00874639
DIČ: CZ00874639

DATOVÁ SCHRÁNKA: zyssm2