SBD

Členové představenstva SBD Mělník

zvolení shromážděním delegátù 31.5.2018
Ing. Vratislav Hajný
předseda představenstva

predstavenstvo@sbd-melnik.cz

Antonín Malý
místopředseda představenstva

predstavenstvo@sbd-melnik.cz

Jan Vojtěchovský
člen představenstva
Jaroslav Hančl

člen představenstva

Vladislav Slavík

člen představenstva

Členové kontrolní komise SBD Mělník

zvolení hromáždìním delegátú 31.5.2018

Václav Vojtěchovský
Předseda kontrolní komise

Jindřich Junek
člen kontrolní komise

Kontakty

na zaměstnance stavebního bytového družstva

Herynková Dagmar
VO účetní
315622262 / 604451132
dagmar.herynkova@sbd-melnik.cz

Khorelová Blanka
Účetní BD
315622262 / 604451132
blanka.khorelova@sbd-melnik.cz

Blanka Pojarová
Účetní BD + SVJ
315622262 / 604451132
blanka.pojarova@sbd-melnik.cz

Horáková Jana
Účetní SVJ
315622262 / 604451132
jana.horakova@sbd-melnik.cz

Fialová Vladimíra
Členská evidence, správa SVJ
315622261 / 739269716
vladimira.fialova@sbd-melnik.cz

Loužecká Marcela
Správa BD
315622261 / 739269716
marcela.louzecka@sbd-melnik.cz

Nepilová Iva
Bytový technik
315622262 / 736642719
iva.nepilova@sbd-melnik.cz