Směrnice č. 1/2022

Poplatky za jednorázové úkony prováděné SBD Mělník

K zajištění ekonomické stability správy se určují od 1.7.2022 jednorázové poplatky při provádění následujících úkonů:

 1. Převod členských práv a povinností v souvislosti s bytem a garáží
  • rodinní příslušníci 3.000,- Kč
  • cizí 10.000,- Kč
  • Pokud se převod čl.práv bude opakovat během 6 měsíců, zvyšuje
   se poplatek u dalšího převodu na 20.000,- Kč
 2. Zápisné
  • 500Kč
 3. Dočasné přenechání bytu
  • rodinní příslušníci 1 000,- Kč (jednorázově)
  • cizí 200,-Kč (měsíčně na celou dobu pronájmu platba předem)
 4. Výměna bytů
  • v družstvu 3.000,- Kč
  • cizí 10.000,- Kč
 5. Poplatek nebydlících členů
  • 200,- Kč  /ročně
 6. Souhlas k provedení úprav bytu
  • 500,- Kč
 7. Pronájem nebytových prostor
  • 6.000,- Kč (jednorázově za povolení)
 8. Vyhotovení duplikátu jakéhokoliv dokladu souvisejícího s bytem nebo garáží
  • 50,- Kč
 9. 0věření podpisu pro vlastnf účely
  • 50,- Kč
 10. Převod bytu do osobního vlastnictví
  •  2.000,- Kč převod
  • 2.000,- Kč výmaz zástavního práva
 11. Převod garáže do osobního vlastnictví
  • 1.500,- Kč
 12. Za úhradu nájmu do pokladny
  • družtva družstevníci a vlastníci-družstevnici 15,- Kč
  • cizí 30,- Kč
 13. Za mimořádné práce na žádost družstevníka, které nejsou zahrnuty v poplatku na správu.
  • 400,- Kč/hodinu

Touto směrnicí se ruší směrnice č. I/2004 ze dne 8.I I .2004

Schváleno na schůzi představenstva dne 30.3.2022

V Mělníce dne 29.3.2022
Stavebni bytové dužstvo Mělnfk
Nová 223, 27601 Mělník

V Mělníce dne 29.3.2022

  Směrnice o poplatcích (362,8 KiB, 1 519 hits)