Pozvánka

na Shromáždění delagátů, které uskuteční dne 26.5.2022 od 16:30 hodin v zasedací místnosti kanceláře SBD Mělník, Nová 223. Program: Zahájení, jmenování zapisovatele, schválení programu Volba mandátové, návrhové, volební komise a volba ověřovatelů zápisu Změna...