Orgány družstva

Členové představenstva SBD Mělník zvolení shromážděním delegátù .. . .. . ....
Ing. Vratislav Hajný předseda představenstva
kandidoval opětovně za člena představenstva, členem SBD od roku: 1980,zaměstnání: důchodce
Antonín Malý místopředseda představenstva
kandidoval opětovně za člena představenstva, členem SBD od roku:1991,zaměstnání: skladník
Jan Vojtěchovský člen představenstva
kandidoval nově za člena představenstva, členem SBD od roku:1993, zaměstnání: technik
Jaroslav Hančl člen představenstva
kandidoval opětovně za člena představenstva, členem SBD od roku:1993, zaměstnání: technik
Vladislav Slavík člen představenstva
kandidoval opětovně za člena představenstva, členem SBD od roku:1993, zaměstnání: technik
Členové kontrolní komise SBD Mělník zvolení hromáždìním delegátù .. . .. . ....
Jindřich Junekčlen revizni komise
kandidoval opětovně za člena představenstva, členem SBD od roku:1992,zaměstnání: dùchodce
Václav Vojtěchovskýčlen revizni komise
kandidoval opětovně za člena představenstva, členem SBD od roku:1991,zaměstnání: technik