Orgány družstva

Členové představenstva SBD Mělník zvolení shromážděním delegátù 31.5.2018
Ing. Vratislav Hajný předseda představenstva
kandidoval opětovně za člena představenstva, členem SBD od roku: 1980,zaměstnání: důchodce
Antonín Malý místopředseda představenstva
kandidoval opětovně za člena představenstva, členem SBD od roku:1991,zaměstnání: skladník
Jan Vojtěchovský člen představenstva
kandidoval nově za člena představenstva, členem SBD od roku:1993, zaměstnání: technik
Jaroslav Hančl člen představenstva
kandidoval opětovně za člena představenstva, členem SBD od roku:1993, zaměstnání: technik
Vladislav Slavík člen představenstva
kandidoval opětovně za člena představenstva, členem SBD od roku:1993, zaměstnání: technik
Členové kontrolní komise SBD Mělník zvolení hromáždìním delegátù 31.5.2018
Jindřich Junekčlen kontrolní komise
kandidoval opětovně za člena představenstva, členem SBD od roku:1992,zaměstnání: dùchodce
Václav VojtěchovskýPředseda kontrolní komise
kandidoval opětovně za člena představenstva, členem SBD od roku:1991,zaměstnání: technik