Převody, dědictví, pronájem bytu

 • Dědictví:
  • doložit usnesení o dědickém řízení s nabytím právní moci, poté vyplnit přihlášku za člena družstva
 • Převod čl. práv:
  • dohoda o převodu s ověřenými podpisy, přihláška za člena družstva, nesmí být žádné dluhy, poplatek 5.000,- Kč (převod v rodině poplatek 1.500,- Kč)
 • Pronájem družstevního bytu:
  • smlouva o pronájmu s ověřenými podpisy, podpis domovního důvěrníka, poplatek dle uvedeného termínu pronájmu (100,- Kč/měsíčně uhradit předem na celou dobu pronájmu) – podléhá schválení družstva
 • Převod bytu v osobním vlastnictví:
  • doložit smlouvu z KÚ s doložkou o vkladu.
 • Pronájem bytu v osobním vlastnictví:
  • oznámit písemně o pronajímání bytu se jmény.
 • Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví:
  • podat si písemnou žádost s udáním přesné adresy, čísla bytu a velikosti
   poštou, osobně nebo emailem

Nenašli jste co jste hledali? Napište nám.