Obrázky

POZVÁNKA

Shromáždění delegátů 24.9.2020 16:30 hodín zasedací místnost kanceláře SBD Mělník Nová 223 PROGRAM: Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele Volba mandátové, návrhové komise a volba ověřovatelů zápisu Zpráva o činnosti představenstva Zpráva o výsledku hospodaření...